em cứ đi đi -Tiếng trung 你就去吧Nhạc hoa ngữ ,中国音乐.Nhạc trung hoa
Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Có Phiên Âm
Fanpage facebook :
Mỗi Subcribe, Like, Share của các bạn là động lực để mình làm tiếp, Cảm Ơn Các Bạn !
Lời bài hát:em cứ đi đi
你就去吧pinyin
你就去吧歌词
—————————-
当 我 看 到
你 在 谁 的 身 边
如 何 我 能 忘 记
在 她 身 边 多 么 幸 福
算 了 放 下 爱 和 让 你 去
就 当 最 初 的 遇 见
都 是 最 后 分 离 .
那你 就 去 吧
离 开 我 别 想 念
多 少 幸 福 多 少 意 义
只 添 时 间 浪 费
嗯 你 快 去 吧
和 不 要 回 来
何 处 我 们 可 在 一 起
难 过 就 心 很 痛
伤 心 那 谁 知 道
恋 爱 还 没 结 局
下 流 多 么 眼 泪
不 要 在 一 起
如 果 不 快 乐
因 为 爱 我 求 你 快 去
难 过 就 心 很 痛
伤 心 那 谁 知 道
恋 爱 还 没 完 成
下 流 多 么 眼 泪
别 在 一 起 若 不 乐
想 看 你 微 笑
因 为 爱 我 求 你 快 去
放 下 了 .
——————————
你就去吧pinyin
——————————————
Dāng wǒ kàn dào
Nǐ zài shéi de shēn biān
Rú hé wǒ néng wàng jì
Zài tā shēn biān duō me xìng fú
Suàn le fàng xià ài hé ràng nǐ qù
Jiù dāng zuì chū de yù jiàn
Dōu shì zuì hòu fēn lí
Nà nǐ jiù qù ba
Lí kāi wǒ bié xiǎng niàn
Duō shǎo xìng fú duō shǎo yì yì
Zhǐ tiān shí jiān làng fèi
En nǐ kuài qù ba
Hé bù yào huí lái
Hé chù wǒ men kě zài yī qǐ
Nán guò jiù xīn hěn tòng
Shāng xīn nà shéi zhī dào
Liàn ài hái méi jié jú
Xià liú duō me yǎn lèi
Bù yào zài yī qǐ
Rú guǒ bù kuài lè
Yīn wèi ài wǒ qiú nǐ kuài qù
Nán guò jiù xīn hěn tòng
Shāng xīn nà shéi zhī dào
Liàn ài hái méi wán chéng
Xià liú duō me yǎn lèi
Bié zài yī qǐ ruò bù lè
Xiǎng kàn nǐ wéi xiào
Yīn wèi ài wǒ qiú nǐ kuài qù
Fàng xià liǎo

Nguồn: https://animaxunplugged.com

Xem thêm bài viết khác: https://animaxunplugged.com/am-nhac/

  • Hay quá đi ạ

    Thùy Trịnh June 3, 2020 1:13 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *